Obecná knižnica

Adresa: Čerín č.19, 974 01 Banská Bystrica / v priestoroch Kultúrneho domu v Čeríne/

Knihovníčka: p. Viera Králiková

Otvorená: piatok 15.00 – 17.00 hod.