Dobrovoľné hasičské zbory

  1. Dobrovoľný hasičský zbor Čerín

Predseda:

Vedúci kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol: Ján Makan

Členovia kontrolných skupiny: Peter Neština, Peter Šlesárik

  1. Dobrovoľný hasičský zbor Čačín

Predseda: Ondrej Hakel

Vedúci kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol: Ján Haring

Členovia kontrolnej skupiny: Martin Majer, Peter Mišáni

Preventivár požiarnej ochrany obce: Ing. Radovan Ostrolucký