Urbárske spoločnosti

 

  • Urbár Čačín pozemkové spoločenstvo, Čerín, Čačín č. 40, 974 01 Banská Bystrica

predseda Vladimír Haring

 

  • Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Čerín, Čerín č. 45, 974 01 Banská Bystrica,

predseda Ján Kapustík