Zdravotníctvo

Zdravotnícke zariadenia v obci

  • praktický lekár pre dospelých, MUDr. Peter Henrich, Čerín 11, telefón: 048/4192232

ordinačné hodiny: pondelok 7:30 – 12:30

                         štvrtok    7:30 – 12.30

 

  • neštátna ambulancia pre deti a dorast MUDr Zuzana Oravcová, Čerín 11

ordinačné hodiny: utorok 12.30 -13:00 každý párny týždeň