Poplatky

POPLATKY

 

DAŇ Z  LIEHU DO 43 la 5,40 €

DAŇ Z  LIEHU NAD 43 la 10,80 €

 

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 3,40 €

/voda, EE, odvoz výpalkov, údržba/

 

 

SPOLU 1 liter 100 % destilátu 8,80 €

 

1 liter 52 % destilátu 4,58 €

 

Tieto ceny platia pre pestovateľa max. do 43 la pre svoju domácnosť počas výrobného obdobia – jednej sezóny.

 

Čistenie a zjemňovanie liehu: 0,20 €/l
Zošrotovanie ovocia: 2,00 €/100 kg


 

Ceny platné od 15. 07. 2016