Aktuality

Výsledky volieb do orgánov samosprávy

Výsledky volieb do orgánov samosprávy

v obci Čerín 15.11.2014

 

 

Počet volebných obvodov

2

Počet volebných okrskov

2

Počet osôb zapísaných v zozname voličov

387

Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky

295

Počet odovzdaných obálok

295

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu

291

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslanca OZ

289

Počet zvolených poslancov

5

 

 

Výsledky volieb pre voľby starostu

 

Za starostu obce bol zvolený: Pavel Kmeť, SMER – SD 164 hlasov

 

Počet platných hlasov pre nezvolených kandidátov na funkciu starostu

 

1. Roman Lenár, NEKA 114 hlasov

2. Vladimír Lupták 13 hlasov

 

Výsledky volieb pre voľby starostu podľa obvodov

 

Volebný obvod č.1

 

1. Pavel Kmeť, SMER – SD 92 hlasov

2. Roman Lenár, NEKA 89 hlasov

3. Vladimír Lupták, NEKA 11 hlasov

 

Volebný obvod č.2

 

1. Pavel Kmeť, SMER – SD 72 hlasov

2. Roman Lenár, NEKA 25 hlasov

3. Vladimír Lupták, NEKA 2 hlasy

 

 

Výsledky volieb pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva

 

Zvolení kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva

 

Volebný obvod č.1

 

1. JUDr. Pavel Kvak, NOVA 94 hlasov

2. Ing. Lukáš Malatinec, SMER – SD 82 hlasov

3. Peter Neština, NEKA77 hlasov

 

Volebný obvod č.2

 

1. Mgr. Eva Markušová, SMER – SD 74 hlasov

2. Katarína Brčiaková, SMER – SD 56 hlasov

 

 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ

 

Volebný obvod č. 1

 

1. Juraj Pecník, NEKA 70 hlasov

2. Ing. Ján Hudec, NOVA 68 hlasov

3. Roman Lenár, NEKA 51 hlasov

4. Andrej Drako, NEKA 42 hlasov

5. Marcel Trizna, NEKA 34 hlasov

6. Ing. arch. Radovan Jankovič, NEKA 28 hlasov

 

Volebný obvod č.2

 

1. Pavel Madoš, NEKA 31 hlasov

2. Anna Pecníková, NEKA 30 hlasov

 

 

 

 

Určenie volebných okrskov

Pavel Kmeť, starosta obce Čerín

 

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

 

V zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov starosta obce na odovzdávanie hlasovacích lístkov a prvotné sčítanie hlasov v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia 15. novembra 2014 určuje:

- volebný okrsok č. 1, do ktorého patrí Čerín a určuje volebnú miestnosť, ktorá sa bude nachádzať na prízemí Obecného úradu súp. č. 11 v Čeríne

- volebný okrsok č. 2, do ktorého patrí Čačín a určuje volebnú miestnosť, ktorá sa bude nachádzať na prízemí Kultúrneho domu súp. č. 47 v Čačíne

 

Pavel Kmeť v.r.

starosta obce Čerín

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby do orgánov samosprávy

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce v Čeríne 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Čeríne podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Pavel Kmeť, 50 rokov, starosta, Čerín, Čačín 24, SMER – sociálna demokracia

2. Roman Lenár, 42 rokov, hasič, Čerín 32, nezávislý kandidát

3. Vladimír Lupták, 33 rokov, podnikateľ, Čerín 72, nezávislý kandidát

 

 

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Čeríne 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Čeríne podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

Volebný obvod č.1

 

1. Andrej Drako, 35 rokov, elektromechanik, Čerín 36, nezávislý kandidát

2. Ján Hudec, Ing., 28 rokov, konzultant ERP systémov, Čerín 86, NOVA

3. Radovan Jankovič, Ing. arch., 40 rokov, architekt, Čerín 4, nezávislý kandidát

4. Pavel Kvak, JUDr., 53 rokov, právnik, Čerín 60, NOVA

5. Roman Lenár, 42 rokov, hasič, Čerín 32, nezávislý kandidát

6. Lukáš Malatinec, Ing., 30 rokov, lesník, Čerín 104, SMER – sociálna demokracia

7. Peter Neština, 26 rokov, technik, Čerín 34, nezávislý kandidát

8. Juraj Pecník, 52 rokov, živnostník, Čerín 10, nezávislý kandidát

9. Marcel Trizna, 37 rokov, podnikateľ, Čerín 18, nezávislý kandidát

 

Volebný obvod č.2

 

1. Katarína Brčiaková, 35 rokov, predavačka, Čerín, Čačín 48, SMER – sociálna demokracia

2. Pavel Madoš, 40 rokov, zmenový technik, Čerín, Čačín 48, nezávislý kandidát

3. Eva Markušová, Mgr., 33 rokov, učiteľka, Čerín, Čačín 38, SMER – sociálna demokracia

4. Anna Pecníková, 47 rokov, školníčka, Čerín, Čačín 4, nezávislý kandidát

Oznámenie o určení volebných obvodov

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Čeríne podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa 20.08.2014

č. 38/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Čeríne bude mať 5 poslancov, ktorí budú zvolení v dvoch volebných obvodoch.

Vo volebnom obvode číslo 1, ktorý zahŕňa Čerín budú zvolení 3 poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 2, ktorý zahŕňa Čačín budú zvolení 2 poslanci.